Papa Makahiki — Kepakemapa 1998

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 Poʻalua, 1 Kepakemapa 1998
1 issue
2 Poʻakolu, 2 Kepakemapa 1998
3 Poʻahā, 3 Kepakemapa 1998
4 Poʻalima, 4 Kepakemapa 1998
5 Poʻaono, 5 Kepakemapa 1998
6 Lāpule, 6 Kepakemapa 1998
7 Poʻakahi, 7 Kepakemapa 1998
8 Poʻalua, 8 Kepakemapa 1998
9 Poʻakolu, 9 Kepakemapa 1998
10 Poʻahā, 10 Kepakemapa 1998
11 Poʻalima, 11 Kepakemapa 1998
12 Poʻaono, 12 Kepakemapa 1998
13 Lāpule, 13 Kepakemapa 1998
14 Poʻakahi, 14 Kepakemapa 1998
15 Poʻalua, 15 Kepakemapa 1998
16 Poʻakolu, 16 Kepakemapa 1998
17 Poʻahā, 17 Kepakemapa 1998
18 Poʻalima, 18 Kepakemapa 1998
19 Poʻaono, 19 Kepakemapa 1998
20 Lāpule, 20 Kepakemapa 1998
21 Poʻakahi, 21 Kepakemapa 1998
22 Poʻalua, 22 Kepakemapa 1998
23 Poʻakolu, 23 Kepakemapa 1998
24 Poʻahā, 24 Kepakemapa 1998
25 Poʻalima, 25 Kepakemapa 1998
26 Poʻaono, 26 Kepakemapa 1998
27 Lāpule, 27 Kepakemapa 1998
28 Poʻakahi, 28 Kepakemapa 1998
29 Poʻalua, 29 Kepakemapa 1998
30 Poʻakolu, 30 Kepakemapa 1998