Papa Makahiki — Kekemapa 1994

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 Poʻahā, 1 Kekemapa 1994
1 issue
2 Poʻalima, 2 Kekemapa 1994
3 Poʻaono, 3 Kekemapa 1994
4 Lāpule, 4 Kekemapa 1994
5 Poʻakahi, 5 Kekemapa 1994
6 Poʻalua, 6 Kekemapa 1994
7 Poʻakolu, 7 Kekemapa 1994
8 Poʻahā, 8 Kekemapa 1994
9 Poʻalima, 9 Kekemapa 1994
10 Poʻaono, 10 Kekemapa 1994
11 Lāpule, 11 Kekemapa 1994
12 Poʻakahi, 12 Kekemapa 1994
13 Poʻalua, 13 Kekemapa 1994
14 Poʻakolu, 14 Kekemapa 1994
15 Poʻahā, 15 Kekemapa 1994
16 Poʻalima, 16 Kekemapa 1994
17 Poʻaono, 17 Kekemapa 1994
18 Lāpule, 18 Kekemapa 1994
19 Poʻakahi, 19 Kekemapa 1994
20 Poʻalua, 20 Kekemapa 1994
21 Poʻakolu, 21 Kekemapa 1994
22 Poʻahā, 22 Kekemapa 1994
23 Poʻalima, 23 Kekemapa 1994
24 Poʻaono, 24 Kekemapa 1994
25 Lāpule, 25 Kekemapa 1994
26 Poʻakahi, 26 Kekemapa 1994
27 Poʻalua, 27 Kekemapa 1994
28 Poʻakolu, 28 Kekemapa 1994
29 Poʻahā, 29 Kekemapa 1994
30 Poʻalima, 30 Kekemapa 1994
31 Poʻaono, 31 Kekemapa 1994