Papa Makahiki — ʻAukake 1984

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 Poʻakolu, 1 ʻAukake 1984
1 issue
2 Poʻahā, 2 ʻAukake 1984
3 Poʻalima, 3 ʻAukake 1984
4 Poʻaono, 4 ʻAukake 1984
5 Lāpule, 5 ʻAukake 1984
6 Poʻakahi, 6 ʻAukake 1984
7 Poʻalua, 7 ʻAukake 1984
8 Poʻakolu, 8 ʻAukake 1984
9 Poʻahā, 9 ʻAukake 1984
10 Poʻalima, 10 ʻAukake 1984
11 Poʻaono, 11 ʻAukake 1984
12 Lāpule, 12 ʻAukake 1984
13 Poʻakahi, 13 ʻAukake 1984
14 Poʻalua, 14 ʻAukake 1984
15 Poʻakolu, 15 ʻAukake 1984
16 Poʻahā, 16 ʻAukake 1984
17 Poʻalima, 17 ʻAukake 1984
18 Poʻaono, 18 ʻAukake 1984
19 Lāpule, 19 ʻAukake 1984
20 Poʻakahi, 20 ʻAukake 1984
21 Poʻalua, 21 ʻAukake 1984
22 Poʻakolu, 22 ʻAukake 1984
23 Poʻahā, 23 ʻAukake 1984
24 Poʻalima, 24 ʻAukake 1984
25 Poʻaono, 25 ʻAukake 1984
26 Lāpule, 26 ʻAukake 1984
27 Poʻakahi, 27 ʻAukake 1984
28 Poʻalua, 28 ʻAukake 1984
29 Poʻakolu, 29 ʻAukake 1984
30 Poʻahā, 30 ʻAukake 1984
31 Poʻalima, 31 ʻAukake 1984