Papa Makahiki — Kepakemapa 1983

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 Poʻahā, 1 Kepakemapa 1983
1 issue
2 Poʻalima, 2 Kepakemapa 1983
3 Poʻaono, 3 Kepakemapa 1983
4 Lāpule, 4 Kepakemapa 1983
5 Poʻakahi, 5 Kepakemapa 1983
6 Poʻalua, 6 Kepakemapa 1983
7 Poʻakolu, 7 Kepakemapa 1983
8 Poʻahā, 8 Kepakemapa 1983
9 Poʻalima, 9 Kepakemapa 1983
10 Poʻaono, 10 Kepakemapa 1983
11 Lāpule, 11 Kepakemapa 1983
12 Poʻakahi, 12 Kepakemapa 1983
13 Poʻalua, 13 Kepakemapa 1983
14 Poʻakolu, 14 Kepakemapa 1983
15 Poʻahā, 15 Kepakemapa 1983
16 Poʻalima, 16 Kepakemapa 1983
17 Poʻaono, 17 Kepakemapa 1983
18 Lāpule, 18 Kepakemapa 1983
19 Poʻakahi, 19 Kepakemapa 1983
20 Poʻalua, 20 Kepakemapa 1983
21 Poʻakolu, 21 Kepakemapa 1983
22 Poʻahā, 22 Kepakemapa 1983
23 Poʻalima, 23 Kepakemapa 1983
24 Poʻaono, 24 Kepakemapa 1983
25 Lāpule, 25 Kepakemapa 1983
26 Poʻakahi, 26 Kepakemapa 1983
27 Poʻalua, 27 Kepakemapa 1983
28 Poʻakolu, 28 Kepakemapa 1983
29 Poʻahā, 29 Kepakemapa 1983
30 Poʻalima, 30 Kepakemapa 1983