Papa Makahiki — ʻAukake 1928

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 Poʻakolu, 1 ʻAukake 1928
2 Poʻahā, 2 ʻAukake 1928
1 issue
3 Poʻalima, 3 ʻAukake 1928
4 Poʻaono, 4 ʻAukake 1928
5 Lāpule, 5 ʻAukake 1928
6 Poʻakahi, 6 ʻAukake 1928
7 Poʻalua, 7 ʻAukake 1928
1 issue
8 Poʻakolu, 8 ʻAukake 1928
9 Poʻahā, 9 ʻAukake 1928
1 issue
10 Poʻalima, 10 ʻAukake 1928
11 Poʻaono, 11 ʻAukake 1928
12 Lāpule, 12 ʻAukake 1928
13 Poʻakahi, 13 ʻAukake 1928
14 Poʻalua, 14 ʻAukake 1928
1 issue
15 Poʻakolu, 15 ʻAukake 1928
16 Poʻahā, 16 ʻAukake 1928
1 issue
17 Poʻalima, 17 ʻAukake 1928
18 Poʻaono, 18 ʻAukake 1928
19 Lāpule, 19 ʻAukake 1928
20 Poʻakahi, 20 ʻAukake 1928
21 Poʻalua, 21 ʻAukake 1928
1 issue
22 Poʻakolu, 22 ʻAukake 1928
23 Poʻahā, 23 ʻAukake 1928
1 issue
24 Poʻalima, 24 ʻAukake 1928
25 Poʻaono, 25 ʻAukake 1928
26 Lāpule, 26 ʻAukake 1928
27 Poʻakahi, 27 ʻAukake 1928
28 Poʻalua, 28 ʻAukake 1928
1 issue
29 Poʻakolu, 29 ʻAukake 1928
30 Poʻahā, 30 ʻAukake 1928
1 issue
31 Poʻalima, 31 ʻAukake 1928