Papa Makahiki — Kekemapa 1920

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 Poʻakolu, 1 Kekemapa 1920
2 Poʻahā, 2 Kekemapa 1920
1 issue
3 Poʻalima, 3 Kekemapa 1920
1 issue
4 Poʻaono, 4 Kekemapa 1920
5 Lāpule, 5 Kekemapa 1920
6 Poʻakahi, 6 Kekemapa 1920
7 Poʻalua, 7 Kekemapa 1920
8 Poʻakolu, 8 Kekemapa 1920
9 Poʻahā, 9 Kekemapa 1920
1 issue
10 Poʻalima, 10 Kekemapa 1920
1 issue
11 Poʻaono, 11 Kekemapa 1920
12 Lāpule, 12 Kekemapa 1920
13 Poʻakahi, 13 Kekemapa 1920
14 Poʻalua, 14 Kekemapa 1920
15 Poʻakolu, 15 Kekemapa 1920
16 Poʻahā, 16 Kekemapa 1920
1 issue
17 Poʻalima, 17 Kekemapa 1920
1 issue
18 Poʻaono, 18 Kekemapa 1920
19 Lāpule, 19 Kekemapa 1920
20 Poʻakahi, 20 Kekemapa 1920
21 Poʻalua, 21 Kekemapa 1920
22 Poʻakolu, 22 Kekemapa 1920
23 Poʻahā, 23 Kekemapa 1920
1 issue
24 Poʻalima, 24 Kekemapa 1920
1 issue
25 Poʻaono, 25 Kekemapa 1920
26 Lāpule, 26 Kekemapa 1920
27 Poʻakahi, 27 Kekemapa 1920
28 Poʻalua, 28 Kekemapa 1920
29 Poʻakolu, 29 Kekemapa 1920
30 Poʻahā, 30 Kekemapa 1920
1 issue
31 Poʻalima, 31 Kekemapa 1920
1 issue