Papa Makahiki — ʻAukake 1888

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 Poʻakolu, 1 ʻAukake 1888
2 Poʻahā, 2 ʻAukake 1888
1 issue
3 Poʻalima, 3 ʻAukake 1888
4 Poʻaono, 4 ʻAukake 1888
3 issues
5 Lāpule, 5 ʻAukake 1888
6 Poʻakahi, 6 ʻAukake 1888
7 Poʻalua, 7 ʻAukake 1888
8 Poʻakolu, 8 ʻAukake 1888
9 Poʻahā, 9 ʻAukake 1888
10 Poʻalima, 10 ʻAukake 1888
1 issue
11 Poʻaono, 11 ʻAukake 1888
3 issues
12 Lāpule, 12 ʻAukake 1888
13 Poʻakahi, 13 ʻAukake 1888
14 Poʻalua, 14 ʻAukake 1888
15 Poʻakolu, 15 ʻAukake 1888
16 Poʻahā, 16 ʻAukake 1888
17 Poʻalima, 17 ʻAukake 1888
19 Lāpule, 19 ʻAukake 1888
20 Poʻakahi, 20 ʻAukake 1888
21 Poʻalua, 21 ʻAukake 1888
22 Poʻakolu, 22 ʻAukake 1888
23 Poʻahā, 23 ʻAukake 1888
24 Poʻalima, 24 ʻAukake 1888
26 Lāpule, 26 ʻAukake 1888
27 Poʻakahi, 27 ʻAukake 1888
28 Poʻalua, 28 ʻAukake 1888
29 Poʻakolu, 29 ʻAukake 1888
30 Poʻahā, 30 ʻAukake 1888
31 Poʻalima, 31 ʻAukake 1888