Papa Makahiki — ʻAukake 1883

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 Poʻakolu, 1 ʻAukake 1883
1 issue
2 Poʻahā, 2 ʻAukake 1883
3 Poʻalima, 3 ʻAukake 1883
4 Poʻaono, 4 ʻAukake 1883
2 issues
5 Lāpule, 5 ʻAukake 1883
6 Poʻakahi, 6 ʻAukake 1883
7 Poʻalua, 7 ʻAukake 1883
8 Poʻakolu, 8 ʻAukake 1883
9 Poʻahā, 9 ʻAukake 1883
10 Poʻalima, 10 ʻAukake 1883
11 Poʻaono, 11 ʻAukake 1883
2 issues
12 Lāpule, 12 ʻAukake 1883
13 Poʻakahi, 13 ʻAukake 1883
14 Poʻalua, 14 ʻAukake 1883
15 Poʻakolu, 15 ʻAukake 1883
2 issues
16 Poʻahā, 16 ʻAukake 1883
17 Poʻalima, 17 ʻAukake 1883
1 issue
18 Poʻaono, 18 ʻAukake 1883
1 issue
19 Lāpule, 19 ʻAukake 1883
20 Poʻakahi, 20 ʻAukake 1883
21 Poʻalua, 21 ʻAukake 1883
22 Poʻakolu, 22 ʻAukake 1883
1 issue
23 Poʻahā, 23 ʻAukake 1883
24 Poʻalima, 24 ʻAukake 1883
25 Poʻaono, 25 ʻAukake 1883
2 issues
26 Lāpule, 26 ʻAukake 1883
27 Poʻakahi, 27 ʻAukake 1883
28 Poʻalua, 28 ʻAukake 1883
29 Poʻakolu, 29 ʻAukake 1883
1 issue
30 Poʻahā, 30 ʻAukake 1883
31 Poʻalima, 31 ʻAukake 1883