Nuhou

Poʻoinoa: Nuhou
Kau pūnaewele: 25 Pepeluali 1873 - 28 ʻApelila 1874 (78 issues)

Kahi i hoʻopuka ʻia ai: Honolulu, Oʻahu