Ka Loea Kalaiaina

Poʻoinoa: Ka Loea Kalaiaina
Kau pūnaewele: 2 ʻOkakopa 1897 - 13 Ianuali 1900 (98 issues)

Kahi i hoʻopuka ʻia ai: Honolulu, Oʻahu