Ka Makaainana

Poʻoinoa: Ka Makaainana
Kau pūnaewele: 17 Kekemapa 1887 - 27 Pepeluali 1899 (180 issues)

Kahi i hoʻopuka ʻia ai: Honolulu, Oʻahu