Ka Holomua

Poʻoinoa: Ka Holomua
Kau pūnaewele: 4 ʻOkakopa 1913 - 21 Nowemapa 1914 (51 issues)

Kahi i hoʻopuka ʻia ai: Honolulu, Oʻahu